• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra UET

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë"Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Kebjana Haka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2009
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Qendra UET synon të kontribuojë në progresin dhe demokratizimin e shoqërisë shqiptare nëpërmjet projekteve kërkimore të orientuara nga zhvillimi i politikave, inciativave për ngritjen e kapaciteteve dhe projekteve të përbashkëta në fushat e politikave sociale, ekonomike, të edukimit, mjedisit, zhvillimit të qendrueshëm, të drejtat e njeriut, teknologjisë së informacionit, inovacionit social dhe sipërmarrjes duke u përqëndruar tek mirëqeverisja dhe demokracia.

Address