• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Youth Act

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Sabina Borakaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Fushat e interesit per rinine
MISIONI:

Qendra Youth Act synon të fuqizojë rininë në marrjen e një roli aktiv për jetën e tyre, familjen, shoqerinë, arsimin, ekonominë, mjedisin dhe zhvillimin politik. Vizioni i saj është fuqizimi i rinisë si promotori i zhvillimit të vendit dhe filozofia është të mundësojë një qendër në mbështetje të individëve, organizatave dhe iniciativave që kanë në fokus të rinjtë shqipëtar. Qendra udhëhiqet nga idea se të rinjtë janë e ardhmja e një vendi dhe duhet të kenë më shumë mundësi për të arritur suksesin në jetën e tyre. Youth Act synon të jetë një pikë bashkimi midis Shqipërisë dhe komunitetit ndërkombëtar për zhvillimin dhe integrimin e të rinjve shqiptarë me botën e globalizuar.

Address