• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

RASP (Rural Association Support Programme)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Petrit Dobi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1997
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Misioni i RASP është të stimulojë mundësi për banorët e zonave rurale për të përmirësuar jetesën dhe reduktuar varferinë, nëpërmjet shfrytëzimit më të mirë të burimeve natyrore, kulturore dhe njerëzore për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm.

Address