• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Recycle Albania

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Katerina Caca
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Kërkim / Studim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Lehtësim procesesh
MISIONI:

Qendra Mjedisore Recycle Albania është organizatë jo-fitimprurëse me qellimin kryesor që të rrise dhe të forcojë vemendjen ndaj mjedisit drejt një zhvillimi të qendrueshëm. Qendra jonë bashkepunon me gjeneruesit e mbetjeve në burim sic janë institucionet shteterore, kompanite private për mbledhjen e diferencuar, evadimin, duke nxitur riciklimin dhe shakterimin e mbetjeve elektronike si kompjutera, bateri, UPS, printera, fotokopje dhe kartucat e tyre të përdorur.

Address