• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata Dyert e së Ardhmes (DEA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Matilda Dushku
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2003
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Fier
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Lehtësim procesesh
MISIONI:

Promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve në familje, shoqëri dhe largimin e tyre nga rruga, për tu bërë qytetar të denjë për shoqërinë.

Qëndër ditore, Terapi dhe këshillim psikologjik, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address