• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

SHOQATA E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE (SHGPAZ)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Gratë, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Flutura Xhabija
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1992
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Gruaja
MISIONI:

Emancipimi i grave dhe vajzave shqiptare nëpërmjet rritjes së autoritetit të tyre në të gjitha profesionet.

Shërbime sociale

  • Shërbim Ligjor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim
Address