• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata e invalidëve të punës të Shqipërisë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Abdulla Omuri
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1994
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shëndeti
MISIONI:

Për të mbrojtur interesat jetike, ekonomike dhe personat të cilët për arsye mjekësore janë të paaftë për të mbrojtur veten.
• Rritja e nivelit të arsimimit profesional të anëtarëve të saj.
• Integrimi i anëtarëve të saj në shoqëri normale.
• Ndjekjes së standardit të jetesës së anëtarëve të saj.

Fusha e sherbimeve qe ofron organizata juaj

  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Sherbime sociale

  • Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Lehtësim procesesh
Address