• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata e të Verbërve

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Zehila Ismalaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1994
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Krujë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Shërbime të ndryshme në ndihmë të të verbërve.

Address