• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

SHOQATA MJEDISORE EKOTURISTIKE "NATYRA PËR NJERIUN" (NN)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Fali Ndreka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2004
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi dhe turizmi
MISIONI:

Ndërgjegjësimi i çdo shtrese dhe moshe në lidhje me problemet mjedisore, si dhe krijimin e një mjedisi të qendrueshëm, duke ndërmarre veprime praktike ne ruajtjen e vlerave natyrale si dhe zhvillimin e qendrueshëm e perspektiv të eko-turizmit.

Address