• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata për Integrim Gjinor

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Lindita Çeçja
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2003
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Gender, Ekonomi, Bujqesi dhe Agroperpunim
MISIONI:

Të kryejmë shërbime integruese me kategoritë më të pambrojtura të popullsisë, veçanërisht për njerëzit në nevojë në zonat rurale si dhe për të siguruar integrimin gjinor të plotë të tyre. Mbështetje iniciativave për ngritjen dhe zhvillimin e biznesit të vogël që do të shërbeje për zbutjen e varfërisë dhe uljen e papunësisë.

Shoqata per Integrim Gjinor eshte nje OJF shqiptare e pavarur, ne mbeshtetje te grupeve rurale vajza, djem, gra dhe burra per te siguruar integrimin gjinor te plote te tyre si dhe per mbeshtetjen e iniciativave dhe ngritjen e tyre ne nivelin ekonomiko bujqesor.

Address