• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata për Integrimin e Zonave Informale

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Mrike Cara
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2007
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Misioni i Shoqatës është përmirësimi i kushteve të jetesës së grupeve të shoqërisë me mundësi të pakta për integrim social dhe ekonomik dhe rritja e pjesëmarrjes qytetare që ndikon drejtpërdrejt në një qeverisje më të përgjegjshme të orientuar në nevojat dhe prioritetet e qytetarëve.

Address