• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata " Për Mirëqenie dhe Përkujdesje Sociale "

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Tatjana Toska
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2016
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Berat, Ura Vajgurore ( Dimal ), Kuçovë, Skrapar, Poliçan
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çëshjtet sociale
MISIONI:

T’ju vijë në ndihmë njerëzve në nevojë,, në qarkun e Beratit e më gjerë , me programe projekte politika humanitare ekonomike sociale

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Sherbime Sociale

Qëndër ditore
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address