• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shpresë për Fëmijë me Aftësi të Kufizuar (SH.F.A.K)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Rajmonda Budaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Fier
MISIONI:

Të japë shërbime e mbështetje sociale për fëmijët me AK duke patur si prioritet progresin e tyre, mbrojtën e të drejtave të tyre dhe integrimin në kopshte dhe shkolla.

Shërbime sociale

  • Qëndër ditore
  • Terapi dhe këshillim psikologjik
  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional
  • Kërkim / Studim
Address