• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

TID Kruja Association

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Publiku
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Besard Cerhozi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2014
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Krujë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Turizëm
MISIONI:

Shoqata TID Kruja synon ofrimin e mundësive për t’iu përshtatur më mirë nevojave gjithmonë e në ndryshim të komunitetit dhe biznesit e për të sjellë një mekanizëm vetë administrimi shumë-palësh që punon në nivel lokal për të përmirësuar zonën

Address