• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

UNIONI SHQIPTAR PËR ZHVILLIM SOCIAL (USHZHC - AUSD)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Istela Mujollari
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Shoqata Unioni Shqiptar për Zhvillim Social ka për qëllim të kryejë studime, sondazhe dhe veprimtari, lidhur me përmirësimin e politikave sociale dhe kulturore, lehtësimin e zbatimit të politikave të punësimit, prezantimin e tipologjive të reja bashkëkohore për rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale dhe kulturore për gratë, fëmijët dhe të moshuarit.

Address