• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Urban Research Institute

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Publiku, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Zana Vokopola
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1999
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

URI eshte nje organizate qe merret me ceshtjet e administrimit te qeverive vendore. Aktiviteti i saj eshte i fokusuar ne aplikimin e qasjes me pjesemarrje dhe lehtesimin e diskutimeve, zhvillimin e politikave dhe strategjive ne buxhetimin e qeverive lokale dhe qendrore, sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizime, menaxhimin e aktiveve te qeverive lokale dhe qendrore.

Address