• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 39
Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA ...
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Vlore
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Shëndeti
Tirana
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Permet
Fondacioni Joscelyn
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Elbasan
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Fondacioni Zgjidhja e Konlfikteve dhe Pajtimi i...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Të drejtat e njeriut
Tirana
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Instituti i Studimeve Politike
Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Zgjedhjet
Tirana
Instituti i Studimeve Politike ‘Sami Frashëri’
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Instituti per Kontraten Shoqerore - SCI
Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Instituti për Studimet Publike & Ligjore/ Insti...
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Internationational Police Association - IPA Sek...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Tirana
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë - KSSH
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA)
Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Martin & Mirash Ivanaj Foundation Institute
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Tirana
Me Komunitetin për Ndryshim
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
NDI ALBANIA
Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana