• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
Image Not Found

Archives

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Tiranë

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Tiranë

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Shkodër

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Shkodër

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Vlorë

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Vlorë

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë Takimi ka për qëllim të diskutojë me një grup të ngushtë përfaqësuesish të organizatave te shoqërisë civile,  mbi parimet dhe qasjet në konceptimin dhe ngritjen e Qendrës së Vizitorëve, funksionet kryesore të saj, dhe si mund të përdoret ajo nga OSHC. Gjatë takimit

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session