• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 75
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA ...
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Vlore
CELIM SHQIPERI
Çështjet sociale, Mjedisi
Vlore
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Vlore
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Permet
COSV në Shqipëri
Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Tirana
Dibra Turistike
Mjedisi, Qeverisja e mirë
Diber
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Vlore
Fondacioni 'Sustaining Inclusive Growth"
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Gjirokastra
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi
Gjirokaster
Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapacitete...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET)
Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
Help Hilfe Zur Selbsthilfe E.V - Dega në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti
Tirana
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Instituti per Kontraten Shoqerore - SCI
Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen
Arsimi dhe Edukimi, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Tirana