• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Lajme

Takim prezantues dhe informues midis përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe Kryetares së re të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut civile 

Në datën 1 tetor, zj. Klotilda Bushka, në cilësinë e Kryetares së Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të...
Read More

Njoftim i Këshillit të Larte Gjyqësor_ Mbi Pozicionin e KLGJ në Lidhje me Ligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve”

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka dalë me një njoftim për shtyp në të cilin ka shprehur pozicionin e tij në...
Read More

Program trajnimi “Kuadri fiskal për OJF-të – Procedurat e rimbursimit të TVSH-së”

Nisur nga kërkesat e shumta të OJF-ve për informacion dhe asistencë lidhur me disa aspekte të kuadrit fiskal e në...
Read More

Takim Kombëtar Konsultimi dhe Validimi mbi Vlerësimin e Nevojave të OSHC-ve në Ballkanin Perëndimore të TACSO 3

Me date 10 shtator, EU TACSO 3 në partneritet me Delegacionin e BE -së dhe Qendrën Kombëtare Burimore, organizuan takimin...
Read More

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri dhe eksperienca e zhvillimit të tij, pjesë e gazetës së Standardit Global për Përgjegjshmërinë e OSHC-ve

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore, në cilësinë e nismëtarit dhe lehtësuesit të procesit të hartimit të Kodit të Standardeve...
Read More

Takim prezantuese për raportin vjetor të Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2020

Në datë 7 korrik, 2021, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile prezantuan, në...
Read More

Njoftim për shprehje interesi për anëtarësim në Kodin e Standardeve për organizatat jofitimprurëse në Shqipëri

Në kuadër të nismës më të fundit të zbatimit të Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri, ftojmë të gjitha...
Read More

Reflektime Rajonale dhe Globale mbi Përgjegjshmërinë e OShC -ve në Ballkan

Më 1 korrik 2021, BCSDN mbajti një workshop rajonale mbi Përgjegjshmërinë e OShC-ve: "Reflektime mbi Vetë-Rregullimin e Shoqërisë Civile duke...
Read More

Kodi i Standardeve për organizatat jofitimprurëse në Shqipëri: Një praktikë vetërregulluese për mirëqeverisje, transparencë dhe llogaridhënie të sektorit jofitimprurës

KODI I STANDARDEVE PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE NË SHQIPËRI NJË PRAKTIKË VETËRREGULLUESE PËR MIRËQEVERISJE, TRANSPARENCË DHE LLOGARIDHËNIE TË SEKTORIT JOFITIMPRURËS Pas...
Read More

Kuvendi miraton Projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”

Më datë 24 qershor, në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë u miratua Projektligji “Për regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”, megjithë...
Read More

Thirrje Publike “Për Projektligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”

Tiranë, 23 Qershor 2021   Thirrje Publike “Për Projektligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” Ne, përfaqësues të organizatave të shoqërisë...
Read More

Takim online për prezantimin e draft- “Udhëzues për pjesëmarrjen e publikut në veprimtarinë e Kuvendit”

Në vijim të procesit konsultues me organizata të shoqërisë civile për hartimin e “UDHËZUES PËR PJESËMARRJEN E PUBLIKUT NË VEPRIMTARINË...
Read More

Takim konsultues me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC mbi Udhërrëfyesin 2019-2023

Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile - AMSHC me mbështetjen e zyrës së Kryeministrit si dhe asistencës së përfaqësuesve të...
Read More

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0

Në 31 Maj 2021 u organizua Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0, nga Beyond Barriers - Përtej Barrierave PVN Albania dhe...
Read More

Konferenca Rajonale: “Ekonomia dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”

Më 27-28 maj 2021, Qendra EDEN mbajti konferencën rajonale online “Ekonomia e Gjelbër dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”, organizuar me një...
Read More

Konsultimi publik për Raportin Vjetor të Komisionit Evropian 2021 për Shqipërinë

Edhe këtë vit Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri po përgatit Raportin Vjetor të Shqipërisë 2021. Struktura e Raportit Vjetor...
Read More
1 2 3 4 5 6