• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Të Ndryshëm & Të Barabartë (D&E)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike),Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Mariana Meshi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2004
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh
MISIONI:

D&E është një organizatë jo-fitimprurëse e përkushtuar për të dhënë shërbime cilësore për mbrojtjen dhe ri/integrimin e viktimave të abuzimit, të shfrytëzimit dhe të trafikimit, dhe për të përmirësuar kontekstin ligjor, institucional dhe social në mënyrë të tillë që ti kundërshtojë këto abuzime.

Sherbime sociale: Shërbim Ligjor, Qëndër ditore, Qëndër rezidenciale, Terapi dhe këshillim psikologjik, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address