• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 26
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Gruaja Naftëtare në Fokus të Zhvillimit
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Instituti i Studimeve Politike
Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Zgjedhjet
Tirana
Instituti i Studimeve Politike ‘Sami Frashëri’
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Me Komunitetin për Ndryshim
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
NDI ALBANIA
Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Ri...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Prosperitet me Integritet
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Shkodra
Qendra e Shërbimeve Ligjore Evropiane
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
Qendra Epoka e Re
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Fier
Qendra Faktoje
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Qendra Levizja Rinore për Demokraci Pukë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Puke
Qendra për Arsim dhe Avancim Social
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Durres
Qendra për Mendim, Planifikim dhe Veprim - TPA ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
Qendra Rinore e Vlorës
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
Qendra “Gratë në Shërbim Publik” (”Women in Pub...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana