• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

United Nations Association Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kristi Çina
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2017
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Organizata ka si qëllim promovimin e paqes së qendrueshme dhe Objektivave të Zhvillimit të Qendrueshëm dhe ka në fokus të veçantë fuqizimin e të rinjve dhe edukimin joformal të tyre.
MISSION:

Shoqata Shqiptare për Kombet e Bashkuara është një organizatë jo-fitimprurëse, për të rinjtë, e dedikuar për të informuar dhe promovuar vlerat, aktivitetet dhe Objektivat e Kombeve të Bashkuara në mesin e të rinjve shqiptarë, shoqërisë shqiptare dhe komunitetit rajonal e ndërkombëtar. Ne synojmë të bashkojmë të rinjtë që kanë interes për të drejtat e njeriut, aktivizmin, marrëdhëniet ndërkombëtare, Agjendën 2030 për Zhvillim të qëndrueshëm (SDGs) dhe ata që duan të bëjnë një ndryshim në komunitetin e tyre.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Address