Sesion Informimi me organizatat e shoqërisë civile, 8 Shtator 2020, Ora 14:00

EVENT DETAILS :

  • Start Date:2020-09-08
  • End Date:2020-09-08
  • Start Time:14.00
  • End Time:15.00
  • Location:Tirane, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:National Resource Centre for Civil Society in Albania
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:www.resourcecentre.al
  • Address:

Balkan Civil Society Development Network ka shpallur Thirrjen për Projekt Propozime “Forcimi i Bashkëpunimit Rajonal për të Promovuar Hapësirën Qytetare në Vendet e Ballkanit Perëndimor ”. Kjo Thirrje është pjesë e aktiviteteve të Hub-it Rajonal dhe synon të mbështesë rrjetet dhe iniciativat rajonale në Ballkanin Perëndimor në përpjekjet e tyre për të nxitur bashkëpunimin rajonal midis OSHC-ve në promovimin e #hapësirësqytetare. Për më shumë mbi thirrjen dhe paketën e aplikimit lexo: https://bit.ly/31tawql

Partners Albania for Change and Development si partner zbatues i projektit për Shqipërinë dhe anëtare rrjeti e #BCSDN, për t`u ardhur në ndihmë të gjitha OSHC-ve të interesuara nga Shqipëria, më datë 08 Shtator 2020, ora 14:00 do të organizojë një sesion informimi online.

ℹ️Sesioni do të mbahet në platformën Zoom në këtë link: https://us02web.zoom.us/j/88324321629