In

Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Publiku, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Arbana Grizhja
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2013
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Politikat publike, mirëqeverisja, arsimi, shëndetësia, politikat sociale dhe financat vendore dhe kombëtare
MISSION:

Të kontribuojë në ndërgjegjësimin publik mbi sfidat e mirëqeverisjes nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të alternativave për një cilësi më të lartë të mirëqeverisjes në sektorin publik dhe atë privat dhe të sigurojë angazhimin e tyre në mirëqeverisje.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Address