In

New Impact Association

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata qendrore Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Gerald Manellari
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Pogradec, Shqipëri
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi, Media, Të drejtat e njëriut
MISSION:

MJEDIS
TEKNOLOGJI
KULTURE
MEDIA
MBROJTJA E FEMIJEVE
ZEJTARI

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qendër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address