In

North Green Association

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Edi Truka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2015
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

North Green Association është krijuar me bazë për të përmirësuar me anë të projekteve innovative zhvillimin e qëndrueshëm të zonave urbane dhe rurale, duke orientuar dhe ndërgjegjësuar institucionet shtetërore, aktivitetin privat dhe komunitetin me anë të aktiviteteve të ndryshme në mbrojtjen e biodiversitetin, ndryshimet klimaterike dhe zgjidhjen e problematikave mjedisore që kanosin shëndetin e njeriut.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address