In

Qendra ‘Jonathan’/Jonathan Center

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Oreada Kita
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Trainim Kurse kualifikimi / Trainim profesional
MISSION:

Të aftësojmë fëmijët me nevoja të posaçme, me fokus të veçantë ata me Sindromën Down për një jetë të pavarur dhe për t’u integruar në shoqërinë shqiptare me të drejta të plota nëpërmjet terapive të specializuara. Te ndergjegjesojme shoqerine shqiptare per potencialin e ketyre femijeve dhe te keshillojme e informojme prinderit e tyre per nje mbeshtetje maksimale te zhvillimit te femijeve.

Shërbime sociale

Qëndër ditore

Terapi dhe këshillim psikologjik

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

 

Address