In

Të gjithë së bashku për Integrimin e Romëve- TIRC

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Minoritetet, Administrata Lokale
EXECUTIVE DIRECTOR:
Eduart Koci
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajonal
FIELDS OF ACTIVITY:
Fermerët romë
MISSION:

Të promovojë zhvillimin dhe integrimin e popullsisë rome

Fusha e shërbimeve të ofruara nga organizata juaj

Kurse kualifikimi / Formimi profesional

Lehtësimi i procesit

Address