In

Vlora DMO

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Gratë, Publike, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Rinia, Administrata Qendrore, Administrata Lokale
EXECUTIVE DIRECTOR:
Edi Beqaraj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2015
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Vlorë, Shqipëri
FIELDS OF ACTIVITY:
Promovimi i turizmit, ndikimi mjedisor, zhvillimi profesional
MISSION:

Promovimi i sektorit të turizmit të qarkut të Vlorës dhe Shqipërisë në përgjithësi dhe zhvillimi i shërbimeve të tij.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trajnimi
Kurse kualifikimi / Formimi profesional
Hulumtim/Studim
Ndërmjetësimi dhe zgjidhja e konflikteve
Lehtësimi i procesit
Shërbimet e këshillimit për karrierë dhe punësimit

Address