In

Vlore Regional Development Agency (RDA)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Administrata Lokale
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ylldise Brahimaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Zhvillimi socio-ekonomik
MISSION:

Të promovojë nismat e zhvillimit social-ekonomik në Shqipëri.

Fusha e shërbimeve të ofruara nga organizata juaj

Trajnimi

Kurse kualifikimi / Formimi profesional

Hulumtim/Studim

Lehtësimi i procesit

Address