In

Youth Rights & Citizenship Initiative

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Publiku, Të rinjtë.
EXECUTIVE DIRECTOR:
Eliona Gremi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Center
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
31/01/2023
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi, Arti / Kultura, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut.
MISSION:

Qendra “Youth Rights & Citizenship Initiative” (“YRCI”), është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, joqeveritare, jopolitike, e krijuar me vullnet të lirë nga themeluesja e saj e vetme, e cila nuk ndjek qëllime fitimi dhe është e hapur për të gjithë ata që punojnë për realizimin e qëllimeve të saj. Qëllimi dhe objekti i veprimtarisë së Qendrës do të jetë rritja e ndërgjegjësimit publik mbi vlerat e aktivizmit duke ofruar mundësi trajnimesh, projektesh për të gjithë të interesuarit dhe duke organizuar aktivitete dhe kompeticione të ndryshme.