In

Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Jerola Ziaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2016
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajoni i Jugut
FIELDS OF ACTIVITY:
Demokracia
MISSION:

Të promovojë demokracinë vendore

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Address