Evente

May 29, 2023

Java e Shoqërisë Civile 2023

Për të dytin vit radhazi, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore

May 07, 2022

Java e Shoqërisë Civile 2022

Përgjatë datave 7-17 maj 2022, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civ

Nov 05, 2021

11th Academy’s lecture on “Strategic communication for NPOs”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

11th Academy’s lecture on Strategic communication for NPOs - through this le

Oct 15, 2021

10th Academy’s lecture on “Participatory Governance”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

10th Academy’s lecture on Participatory Governance - through this lecture pa

Sep 30, 2021

9th Academy’s lecture on “Advocacy and Lobbying”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

9th Academy’s lecture on Advocacy and Lobbying - through this lecture partic

Sep 09, 2021

8th Academy’s lecture on “Ensuring public support and working with the private sector -Fundraising and philanthropy”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

8th Academy’s lecture on Ensuring public support and working with the privat

Sep 28, 2021

Program trajnimi një ditore online mbi “Kuadri fiskal për OJF-të – Procedurat e rimbursimit e VAT”

Tirana, Albania

Program trajnimi një ditore online mbi “Kuadri fiskal për OJF-të – Proced

Sep 03, 2021

Online Training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online Training on “Project Proposal Writing”  

Sep 02, 2021

Online Training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online Training on “Project Proposal Writing”  

Sep 07, 2021

7th Academy’s lecture on “Mobilization of constituency, networking and coalition building”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

7th Academy’s lecture on “Mobilization of constituency, networking and coa

Jul 07, 2021

Prezantimi i raportit vjetor të Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2020

Tirana, Albania

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore

May 21, 2021

6th Academy’s lecture on “Strategic Planning”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

6th Academy's lecture on "Strategic Planning": the lecture serves as a guide t

May 21, 2021

5th Academy’s lecture on “Proposal writing and EU project management”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

5th Academy's lecture on "Proposal writing and EU project management": focus o

May 24, 2021

Online Training Programme on “Communications and Social Media: How to get them to know you”

Tirana, Albania

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlc-6opjkjGNe9UU_7z684sgBCAETc3

May 18, 2021

Online Training Programme on “Impact Measurement and Evaluation”

Tirana, Albania

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuirpj0jGdfdXXT9dopHssMMh37l-

May 17, 2021

Online Training Programme on “Impact Measurement and Evaluation”

Tirana, Albania

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuirpj0jGdfdXXT9dopHssMMh37l-

Apr 30, 2021

4th Academy’s lecture on “Financial Management-Budgeting and accounting and reporting to state authorities”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

4th Academy's lecture on "Financial Management-Budgeting and accounting and re

Mar 10, 2021

Event Rrjetëzimi – Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nisur nga çështjet e ngritura nga OJF-të

Apr 02, 2021

Leksioni i 3-të i Akademia e OJFve 2021 -“Zhvillimi dhe Manaxhimi Organizativ”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

 Leksioni3 -"Zhvillimi dhe Manaxhimi Organizativ" u fokusua në strukturat qe

Mar 12, 2021

Leksioni i 2-të i Akademisë mbi “Anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe roli i OJF-ve në këtë proces”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Momentet kyçe të procesit të integrimit të vendit në BE; sfidat kryesore

Dec 15, 2020

Online Training on “Storytelling and Public Speaking”

Tirana, Albania

Online Training on “Storytelling and Public Speaking”  

Nov 02, 2020

Online Training Programme on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online Training on “Project Proposal Writing”  

Dec 11, 2020

Online Training Programme on European Union’s funding programs and schemes

Tirana, Albania

Which are the main EU funding programmes, their focus, the application criteria,

Dec 04, 2020

NATIONAL CONFERENCE OF CIVIL SOCIETY IN ALBANIA

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text]The National Resource Center for Civil Societ

Oct 02, 2020

10th Academy’s lecture- “Participatory Governance”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Participatory Governance - through this lecture participants increased their kno

Sep 25, 2020

Online Training on “ Advocacy & Lobbying”

Tirana, Albania

Online Training on “ Advocacy & Lobbying”  

Nov 12, 2020

Online Training on “Crowdfunding”

Tirana, Albania

Online Training on “Crowdfunding”

Nov 02, 2020

Online Training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online Training on “Project Proposal Writing”  

Oct 30, 2020

11th Academy’s lecture- “Advocacy and Lobbying”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Advocacy and Lobbying - through this lecture participants increased their knowle

Oct 30, 2020

Online Training on “Storytelling and Public Speaking”

Tirana, Albania

Online Training on “Storytelling and Public Speaking”  

Oct 29, 2020

Online Training on “Storytelling and Public Speaking”

Tirana, Albania

Online Training on “Storytelling and Public Speaking”  

Oct 23, 2020

Online Training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online Training on “Project Proposal Writing”  

Oct 21, 2020

Online Training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online Training on “Project Proposal Writing”  

Sep 30, 2020

Online Training on “Communications”

Tirana, Albania

Online Training on “Communications”

Sep 24, 2020

Online Training on “ Advocacy & Lobbying”

Tirana, Albania

Online Training on “ Advocacy & Lobbying”  

Jul 14, 2020

Thirrje për Shprehje Interesi-PROGRAMI I ASISTENCËS PËR RRJETET, KOALICIONET DHE GRUPIMET E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

Tirana, Albania

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në

Jul 23, 2020

Event Rrjetëzimi “Vullnetarizmi & Solidariteti – Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë

May 26, 2020

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Tiranë

Tirana, Albania

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Tiranë

May 12, 2020

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Shkodër

Tirana, Albania

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Shkodër

May 08, 2020

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Vlorë

Tirana, Albania

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Vlorë

May 15, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

May 14, 2020

Online Training on “Fundraising”

Tirana, Albania

Online Training on “Fundraising”

May 28, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

May 28, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

May 13, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

May 07, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

May 14, 2020

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipërisë

Tirana, Albania

Takim Konsultues me OSHC-të mbi Qendrën e Vizitoreve në Parlamentin e Shqipë

May 26, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

May 15, 2020

Takime me OSHC-të “Solidariteti dhe puna vullnetare në Shqipëri”

Tirana, Albania

Takime me OSHCte “Solidariteti dhe puna vullnetare në Shqipëri” Që  nga

May 05, 2020

Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Tirana, Albania

Online Training on “Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Apr 30, 2020

Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Tirana, Albania

Online Training on “Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Apr 21, 2020

Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Tirana, Albania

Online Training on “Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Apr 28, 2020

Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Tirana, Albania

Online Training on “Online Training on “Online Collaborations Platforms”

Apr 30, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Mar 30, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 29, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 28, 2020

Online Training on “Crowdfunding”

Tirana, Albania

Online Training on “Crowdfunding”

Apr 24, 2020

Online Training on “Crowdfunding”

Tirana, Albania

Online Training on “Crowdfunding”

Apr 23, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 22, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 17, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 17, 2020

Online Training on “Social Entrepreneurship ”

Tirana, Albania

Online Training on “Social Entrepreneurship”

Apr 10, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 08, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 01, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 02, 2020

Online Training on “Strategic Planning”

Tirana, Albania

Online Training on “Strategic Planning”

Apr 01, 2020

Online Training on “Strategic Planning”

Tirana, Albania

Online Training on “Strategic Planning”

Mar 19, 2020

2nd Academy’s lecture-Online

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Lecture on "EU integration and CSOs role in this process"- Online  

Mar 26, 2020

Online Training on “Strategic Planning”

Tirana, Albania

Online Training on “Strategic Planning”

Mar 25, 2020

Online Training on “Strategic Planning”

Tirana, Albania

Online Training on “Strategic Planning”

Mar 25, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Mar 24, 2020

Online training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online training on “Project Proposal Writing”

Mar 13, 2020

Online Training on “Social Entrepreneurship ”

Tirana, Albania

Online Training on “Social Entrepreneurship”

Mar 11, 2020

Online Training on “Legal & Fiscal Framework for NPOs ”

Tirana, Albania

Online Training on “Legal & Fiscal Framework for NPOs ”

Mar 27, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Mar 27, 2020

Online training on “Project Proposal Writing”

Tirana, Albania

Online training on “Project Proposal Writing”

Mar 26, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 25, 2020

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Apr 07, 2020

3rd Academy’s lecture-Online

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Lecture on "Organizational Management and Development"- Online  

Dec 19, 2019

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Dec 19, 2019

NPO Academy Graduation Ceremony-2019

Tirana, Albania

NPO Academy Graduation Ceremony-2019

Dec 18, 2019

Networks Technical Assistance Session

Tirana, Albania

Networks Technical Assistance Session

Dec 13, 2019

Academy of NPOs-2019

Tirana, Albania

Academy of NPOs-2019

Dec 11, 2019

Online Training on “Legal & Fiscal Framework for NPOs ”

Tirana, Albania

Online Training on “Legal & Fiscal Framework for NPOs ”

Dec 13, 2019

Online Training on “Legal & Fiscal Framework for NPOs ”

Tirana, Albania

Online Training on “Legal & Fiscal Framework for NPOs ”

Sep 20, 2019

Event Rrjetëzimi “Fuqizimi i të Rinjve”

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë

Sep 26, 2019

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile- Kodi i Standardeve për OSHC-të

Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Në datën 26 shtator 2019, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe

Jun 25, 2019

Training on “Project Proposal Writing” – Elbasan

Tirana, Albania

Training on “Project Proposal Writing” in Elbasan

Jun 20, 2019

Training on “Project Proposal Writing” – Durres

Tirana, Albania

Training on “Project Proposal Writing” in Durres

Jun 18, 2019

Training on “Project Proposal Writing” – Fush Arrëz

Tirana, Albania

Training on “Project Proposal Writing” in Fusharrëz

Apr 05, 2019

Konferenca e Lançimit “Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri”

Më 5 prill 2019, Partnerët Shqipëri lançoi iniciativën e saj më të fundit

Apr 16, 2019

7th Western Balkans Civil Society Forum in Tirana on 16-17 April 2019

Tirana, Albania

 7th Western Balkans Civil Society Forum in Tirana on 16-17 April 2019

Apr 08, 2019

International week of civil society

Belgrade, Serbia

International Civil Society Week (ICSW) is a gathering for civil society to enga