• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
Not Found

Evente

Not Found

Thirrje për Shprehje Interesi-PROGRAMI I ASISTENCËS PËR RRJETET, KOALICIONET DHE GRUPIMET E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ftojnë të gjitha rrjetet, koalic

Not Found

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Not Found

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Not Found

Takim Konsultues me OSHCte mbi Qendren e Vizitoreve ne Parlamentin e Shqiperise

Takim Konsultues me OSHCte mbi Qendren e Vizitoreve ne Parlamentin e Shqiperise

Takimi ka për qëllim të diskutojë me n

Not Found

Takime rajonale me OSHCte_E drejta e shperndarjes se taksave-Tirane

Takime rajonale me OSHCte_E drejta e shperndarjes se taksave-Tirane

Not Found

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session

Not Found

Takime me OSHCte “Solidariteti dhe puna vullnetare në Shqipëri”

Takime me OSHCte “Solidariteti dhe puna vullnetare në Shqipëri”

Që  nga miratimi më  2016 të  Ligjit mbi Vulln

Not Found

Takim Konsultues me OSHCte mbi Qendren e Vizitoreve ne Parlamentin e Shqiperise

Takim Konsultues me OSHCte mbi Qendren e Vizitoreve ne Parlamentin e Shqiperise

Takimi ka për qëllim të diskutojë me n

Not Found

Online Training on “Fundraising”

Online Training on “Fundraising”

Not Found

Networks Technical Assistance Session

Networks Technical Assistance Session