In

Alo ! Mik

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Sylvain VERGNON
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2003
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Ceshtjet sociale
MISSION:

Vizioni ynë është të shohim fëmijët të lulëzojnë dhe të jenë agjent ndryshimesh në komunitetin e tyre.
Misioni ynë është t’u ofrojmë fëmijëve kujdesin jetë ndryshuese, duke sjellë sëbashku njerëzit në një udhëtim nga thyerrje në plotësi.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Shërbime Sociale

Qendër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address