In

Alternative Pro

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Durim Komi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Shkodër, Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Në fushat e lartpërmendura mbizotëron aktivitet me qasje sociale, shëndeti , arsim edukim, drejtësia.
MISSION:

Alternative Pro ka baze komunitare që përfshin programe të kujdesit psiko-social e shëndetësore ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar duke nxitur praktikat mësimore paralel me vullnetarizmin

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address