In

CELIM SHQIPERI

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Bujar Teliti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Jugu i Shqipërisë (Berat, Lushnje, Fier, Vlorë, Përmet, Gjirokastër, Sarandë)
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Ndjekja e një aksioni konkret dhe efikas të bazuar mbi një zhvillim të shoqërisë në formë të bashkuar, solidare dhe të qendrueshme.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address