In

CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture dhe Integrim

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Dhimitra Leka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajoni i jugut
FIELDS OF ACTIVITY:
Edukimi
MISSION:

Edukim, sensibilizim, ndërgjegjësim dhe ndryshim në komunitet me veprimtari bashkëpunuese, gjithëpërfshirëse e te integruara në fushën e mjedisit, të drejtave te njeriut, arsimit , kulturës. sportit, shërbimit psiko-social, grupet vulnerabël dhe integrimit .

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trajnim

Address