In

DUA ALBANIA

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ador Hoxha
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arti/Kultura, Mjedisi, Arsimi dhe Edukimi, Ceshtjet Sociale
MISSION:

Realizimi i projekteve për qëllime të mirë dhe në interes të publikut, në fushat e: Turizmit, Kulturës, Mjedisit, Rinisë, Gruas dhe shtresave shoqërore vulnerabel.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Address