In

Edukim për të Ardhmen

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Agron Konomi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Vlore
FIELDS OF ACTIVITY:
Edukimi
MISSION:

Edukimi i brezit të ri dhe komunitetit për një të ardhme më të mirë

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Address