In

ESN AL

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Emi Dautaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, Durrës, Elbasan
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi Rinor (formal dhe jo-formal)
MISSION:

Qendra ka për qëllim të japë kontributin e saj profesional dhe të gjithanshëm në promovimin e vlerave Evropiane në shoqërinë Shqiptare dhe promovimin e punës me të rinjtë, përmes projekteve zhvillimore, kërkimit shkencor, trajnimeve e shkëmbimeve në fushat:
• Integrimit ndërkulturor
• Lëvizshmërisë e të rinjve dhe mbështetja e studenteve
• Inovacioni
• Zhvillimit të qëndrueshëm
• Turizëm
• Ngritjen e kapaciteteve, aftësim profesional dhe nxitje punësim
• Advokasia dhe Lobimi (mbrojtjes se interesave publike)
• Promovimi i vlerave evropiane dhe qytetaria aktive, integrimit evropian, demokracisë dhe shtetit ligjor
• Ekonomike dhe financiare
• Demokracisë dhe të drejtave të njeriut;
• Respektimit të ligjshmërisë dhe shtetit të së drejtës
• Edukimit të vlerave demokratike dhe qytetare
• Fuqizimit të grupeve të margjinalizuara

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

 

Address