• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacionet Komunitare – Një vështrim i përgjithshëm i karakteristikave dhe rëndësisë së tyre në Evropë dhe botë

Përgjatë tre dekadave të veprimtarisë së sektorit jo-fitimprurës diversifikimi dhe  qendrueshmëria financiare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër sfidat kryesore  për organizatat jo-fitimprurëse (OJF). Shumë organizata në vend, varen nga  fonde me bazë projektesh të mbështetura nga donatorë, kryesisht donatorë  ndërkombëtarë. Mbështetja dhe fondet e shtetit ndër vite, si financiare dhe jo-  financiare, mbetet në nivele të ulta.

 

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore  për Shoqërinë Civile, sjellin në vëmëndje të organizatave të shoqërisë civile dhe  institucioneve e aktorëve të tjerë këtë hulumtim me qëllim prezantimin e  fondacioneve komunitare, në mbështetje të fuqizimit të sektorit të shoqërisë civile  e komuniteteve lokale.

Fondacionet Komunitare – Një vështrim i përgjithshëm i karakteristikave dhe rëndësisë së tyre në Evropë dhe botë Shkarko