In

Fondacioni "Së Bashku"

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Suela Lala
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2013
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar
MISSION:

Misioni ynë është promovimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, në nivel lokal dhe kombëtar, në respektim tё Konventës së Kombeve te Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi tё Kufizuar me vëmendje të vecantë në:
-Mbështetjen dhe rritjen e kapaciteteve tё organizatave lokale të personave me aftësi të kufizuar për forcimin e ndikimit të tyre në komunitetet përkatëse;
-Nxitjen e pushtetit lokal dhe atij qëndror pёr zbatimin e të drejtave të personave me aftёsi tё kufizuar;
-Shfrytëzimin e mediave për rritjen e ndërgjegjësimit;
-Qasjen e shoqërisë shqiptare ndaj aftësisë së kufizuar.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address