In

Fondacioni 'Sustaining Inclusive Growth"

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Laura Plaku (Saro)
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të rinjte, vullnetarizmi, qeverisja e mire, dixhitalizimi në fushën e kultures
MISSION:

Vizioni ynë është të ndihmojmë në ndërtimin e një modeli të ri zhvillimi dhe politikave më të mira për zhvillimin gjithëpërfshirës.

Misioni ynë është i orientuar në katër drejtime kryesore – Qeverisja Dinamike, Shfrytëzimi i Mundësive Ekonomike, Integrimi Rajonal, dhe Zhvillimi i mjedisit Digjital – brenda një kornize të vetme dhe koherente.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address