In

Fondacioni Zgjidhja e Konlfikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Rasim Gjoka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1995
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve” është organizatë e shoqërisë civile që ofron ekspertizë profesionale në fushat e ndërmjetësimit në komunitet; zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve dhe ndërmjetësim në çështjet civile,
MISSION:

FZKPM ka si mision kryesor të kontribuojë në trajtimin dhe zgjidhjen e konflikteve jashtë rrugës gjyqësore duke aplikuar forma të zgjidhjes alternative, kryesisht me ndërmjetësim, negocim dhe lehtësim në nivel individësh dhe grupesh sociale.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address