In

Gruaja Naftëtare në Fokus të Zhvillimit

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Elsa Rafaeli
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1999
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Koçovë
FIELDS OF ACTIVITY:
Fuqizimi i gruas, barazia dhe politikat gjinore
MISSION:

Integrimi i grave në jetën sociale ekonomike të vendit

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

Address