In

Guide Kombëtare Turizmi

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku
EXECUTIVE DIRECTOR:
Mimoza Gega
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Turizmi Kulturor
MISSION:

Ofrimi i aktiviteteve lidhur me promovimin e turizmit Shqiptar

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kërkim / Studim

Address