In

Hartëzimi dhe Vlerësimi i rrjeteve të OSHC-ve në Shqipëri

Fuqizimi i rrjeteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) është një element i rëndësishëm i zhvillimit të shoqërisë civile në Shqipëri.

Qëllimi i këtij studimi është të ofrojë një panoramë të rrjeteve dhe koalicioneve të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, si dhe të vlerësojë kapacitetet e nevojat e tyre për të mbështetur më tej zhvillimin dhe punën e vazhdueshme të rrjeteve e koalicioneve në vend. Një vlerësim i tillë shërben për të informuar, ngritur pyetje dhe për të çelur një diskutim rreth rrjeteve, në kontekstin e zhvillimit.

 

Hartëzimi dhe Vlerësimi i rrjeteve të OSHC-ve në Shqipëri Shkarko