In

Instituti i Komunikimeve dhe Teknologjive Digjitale

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi; Publiku; Administrata qendrore; Administrata vendore.
EXECUTIVE DIRECTOR:
Enkeleda Kuka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
08/01/2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajonal
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi; Arti/Kultura; Qeverisja e mirë; Drejtësia dhe ligji.
MISSION:

Instituti i Komunikimeve dhe Teknologjive Digjitale ka për objekt të veprimtarisë së tij të kontribuojë në zhvillimin e një ekosistemi të suksesshëm digjital dhe inovacionit të teknologjisë së lartë që çon në një zhvillim më të shpejtë ekonomik të Republikës së Shqipërisë (në kontekstin ballkanik, mesdhetar, evropian dhe global).