In

Instituti i Studimeve Politike ‘Sami Frashëri’

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publike, Të rinia
EXECUTIVE DIRECTOR:
Mentor Beqa
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi
MISSION:

Instituti i Studimeve Politike ‘Sami Frashëri’ është një qendër kërkimore me karakter edukativ, kërkimor dhe konsultativ që funksionon si Organizatë Jofitimprurëse (OJQ). Misioni i Institutit është të kontribuojë në krijimin e një shoqërie demokratike, të drejtë dhe të denjë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trajnim
Kërkim/Studim

Address